Santa Pola

Santa Pola


Els primers pobladors van habitar en la Cova de les Aranyes en el tercer i quart mil•lenni a.C. Després trobem un poblat iber enmurallat del s. IV a.C. A partir del segle I d.C, amb l’arribada dels romans, la zona va passar a denominar-se ‘Portus Illicitanus’, essent un dels ports clau del comerç marítim. D’aquesta època queden nombroses restes arqueològiques.

A partir del s. XVIII la població es concentra entorn al Castell, nucli d’on parteix el desenvolupament de la vila. Actualment, Santa Pola és un municipi turístic que compta amb la flota pesquera més important del Mediterrani espanyol.