Avís legal | Federación de Campings Comunidad Valenciana
imagen-2

Avís legal

En compliment amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (*LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

PROPIETAT DEL LLOC WEB

Titular del Website:Federació de Càmpings Comunitat Valenciana (FCCV)– CIF G12528535 
Direcció: Carrer Reis Catòlics, 17, 6é pis. Alacant (03003), Espanya
Contacte:Tel. + 34 96 522 89 30– Email: info@campingscomunidadvalenciana.es
Activitat:Promoció d’allotjaments turístics en càmpings federats de la Comunitat Valenciana

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

El portal web https:// campingscomunidadvalenciana.es / té com a objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seua activitat.

L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions ací exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que pogueren aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferits a través del lloc web.

El titular del lloc web es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la configuració i presentació d’aquesta.

A fi de mantindre actualitzada la informació publicada el portal Web, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seua estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquesta, són titularitat de la Federació de Càmpings Comunitat Valenciana (FCCV) o dels seus associats i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en el lloc web.

El titular del lloc web prohibeix expressament la realització de «framing» o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc web.

L’ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que medie prèvia i expressa autorització de el titular del lloc web FCCV.

Únicament s’autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que concórreguen totes i cadascuna de les següents condicions:

  • Es mantinga la integritat dels continguts, documents o gràfics
  • Se cite expressament al titular del lloc web com a font i origen d’aquells.
  • El propòsit i la finalitat de tal ús siga compatible amb els fins de la Web i/o activitat del titular del lloc web.
  • No es pretenga un ús comercial, quedant expressament prohibides la seua distribució, comunicació pública, transformació o descompilació

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat per el titular del lloc web, prèvia i expressament.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, el titular del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la Web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

El titular del lloc web declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc web poguera estar violant els seus drets, preguem que es pose en contacte amb el titular del lloc web.

RESPONSABILITAT

El titular del lloc web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobe actualitzat, encara que el titular del lloc web desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés al lloc web, com l’ús que puga fer-se de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

El titular del lloc web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de la forma independent en la pàgina Web https:// campingscomunidadvalenciana.es /.

No obstant això, i en compliment del que es disposa en la LSSI, el titular del lloc web es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravindre la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari considere que existeix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que es pose en contacte amb el titular del lloc web.

El titular del lloc web no es responsabilitza de les contestacions que es realitzen a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en el seu lloc web, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant d’aquestes.

LINKS O ENLLAÇOS

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercer. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguen interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a el titular del lloc web, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular del lloc web no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que pogueren aparéixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el titular del lloc web i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d’altres llocs on es troben. El titular del lloc web tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguen derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

Els enllaços al lloc web https:// campingscomunidadvalenciana.es / hauran de respectar les següents condicions:

  • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap mena d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de la FCCV de la pàgina que realitza l’enllaç.
  • La pàgina Web en la qual s’establisca l’enllaç no contindrà informacions amb continguts que siguen il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atempten contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  • El titular del lloc web podrà sol·licitar que es retire un enllaç al seu Web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En tal cas, la pàgina que haja realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seua immediata supressió, tan prompte com reba la notificació de el titular del lloc web.
  • No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’enllaç puga oferir. L’usuari assumeix sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l’accés a la pàgina Web de l’enllaç.
  • La pàgina Web en la qual s’establisca l’enllaç no podrà contindre marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al titular del lloc web excepte aquells signes que formen part del mateix enllaç.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a aquells casos que es recapten, tracten o emmagatzemen dades personals, es farà de conformitat amb la Política de Privacitat publicada en el Website i que pot consultar al peu o footer del lloc web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita al lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguen oferir, el titular del lloc web i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals d’Alacant, Espanya, amb renúncia a qualsevol altre fòrum que poguera correspondre’ls.