Federació de Càmpings de la Comunitat Valenciana | Federación de Campings Comunidad Valenciana
imagen-7

Federació de Càmpings de la Comunitat Valenciana


El sector dels càmping a la Comunitat Valenciana està representat per la Federació de Càmpings de la Comunitat Valenciana, integradaper les tres associacions provincials, Castelló, València i Alacant.

Per províncies, Alacant és on el moviment associatiu té un major grau d’implantació de càmping, amb un 91% de l’oferta. Li segueix Castelló amb un 70% i València amb un 67%.

La federació aglutina el 78% de l’oferta existent a la Comunitat Valenciana, una situació més que favorable pel grau d’implicació i treball coordinat que això pot suposar.

L’objectiu principal és oferir un servei de qualitat al client final, així com promoure aquesta oferta d’allotjament. Millorar la imatge i posicionament en els mercats nacional i internacional i incrementar el flux de turistes en els càmpings de la Comunitat Valenciana.